Temperature outside of OH3NWQ's study

Temperature sensor is 4 m above ground level. Temperature is measured as an average of 10-12 samples in every one minute period.

Graph is updated every two hours.

Link to inside temperature and radiation.

Time is now 23.07.2024 02:08:09z

or 23.07.2024 05:08:09 local time.

Last 24 hours:

Graph_24h

Last 7 days:

Graph_7d

Last 30 days:

Graph_30d

Last half year:

Graph_0.5y_1

Previous half year:

Graph_0.5y_2

Measured with DS18B20,

- Version 1 (2005 - 2017) used DS1822 sensor and PIC16C84 running PicArbiter with modified controller code as a one-wire to RS232 converter, and a PC running logarbiter daemon

- Version 2 (2017 - ) uses DS18B20 connected directly to a GPIO pin of a Raspberry Pi 3B to read the sensor. Source code


KOPIOSTO:n asiakkaille: mikään KOPIOSTO:n myöntämä lupa ei kata tätä palvelua, joten KOPIOSTO ei voi myöntää minkäänlaisia lupia tai oikeuksia tämän sivun kuviin.

Koulut, jotka eivät maksa suojelurahaa KOPIOSTO:lle, saavat käyttää tämän sivun kuvia opetuksessa alla mainitun lisenssin mukaisesti.

© 2005-2018 OH3NWQ

Creative Commons Licence
Temperature Graphs by OH3NWQ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.